KESKÜP kooperatifimizde kadınlarımız üretmeye devam ediyor...